• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
21 -July -2024 - 12:53

Ogłoszenia - Spotkania ze sztuką u Mycielskich

 

 

 

Spotkania ze sztuką u Mycielskich – edycja II

  Rozpoczęty w ubiegłym roku z pewnym trudem ale i determinacją projekt interdyscyplinarny „Spotkania ze sztuką u Mycielskich”, w bieżącym roku mógł zostać ukazany w pełniejszym, niż rok wcześniej wymiarze. Synteza sztuk pięknych, a to: obrazu, słowa i dźwięku miała swoją ekspozycję w zgoła pełniejszej palecie, głównie za sprawą uzyskania dofinansowania przez Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne, na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w ramach konkursu ofert „Mecenat kulturalny” ogłoszonego przez Województwo Podkarpackie. Pozwoliło ono ukazać pełną wizję tej inicjatywy w miejscu, które swoją aurą i wyjątkowością ukształtowała – jako ludzi i jako artystów, zarówno Zygmunta Mycielskiego jak i zapewne wielu przebywających tam znakomitości.
  Pierwszym z działań w ramach „Spotkań ze sztuką u Mycielskich” były warsztaty plastyczne, skierowane do uczniów szkół podstawowych Markuszowej, Wiśniowej i Dobrzechowa, którzy podczas kilku październikowych dni, spędzonych w uroczym parku w Wiśniowej, próbowali dostrzec i przenieść na płótno, dźwięki zaklęte w koronach kilkusetletnich dębów, grabów i lip. Efektem ich wyobraźni i dyskretnej pomocy opiekunów projektu: Doroty Magryś i Wiesława Plezi są prace, które zostały zaprezentowane na wystawie otwartej w dniu 15.10.2021 r. w Oficynie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wiśniowej. Zanim jednak grupa 20 uczestników warsztatów przystąpiła do pracy, mimo jesiennego już chłodu odbyła spacer po parku i została zapoznana z krótką historią miejsca, życiorysami właścicieli majątku i historią powstania parku i obiektów. Wiesław Plezia tak opisuje atmosferę panującą podczas tamtych dni:
Jesienna aura sprawiła, że młodzi artyści przynieśli ze spaceru liście dębów, klonów czy egzotycznego tulipanowca, które skrzętnie wykorzystali w swoich kompozycjach, nie tylko jako ich odwzorowywanie, ale także jako narzędzie, którym tapowano karton, albo wręcz doklejano je do obrazu tworząc kolaże. Mimo że ta pora roku wręcz determinowała kolorystykę to jednak powstały prace bardzo różne zarówno w barwie jak i formie. A stało się tak za sprawą tematu: „Muzyka w drzewach”. Każdy z młodych artystów przetworzył temat drzew przez własny charakter i emocje jakie towarzyszyły im podczas oglądania wielowiekowych parkowych drzew. Jedni w szumie wiatru o wysokie korony drzew, czy szeleście spadający liści słyszeli muzykę poważną, inni popularną czy hardrockową. I to właśnie stąd ta różnorodność barwna od zwykłych czarno-białych lub szaro-czarnych rysunków węglem po rozbuchane palety barwne. I właśnie o to chodziło! Dodam, że wyżej wymieniona różnorodność kolorystyczna w znacznym stopniu ułatwiła dobór prac do opracowania kalendarza na 2022 rok, w którym bardzo łatwo można było „obsadzić” zimowe, wiosenne, letnie i jesienne miesiące poszczególnymi pracami.
  Szczególnie ważnym wydarzeniem była obecność na wernisażu wystawy prac uczestników warsztatów wójta Wiśniowej Marcina Kuta, prezesa Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej Andrzeja Szypuły oraz dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej Kamila Mendochy.
  Tego samego wieczoru odbyło się spotkanie literackie, którego tytuł „Znaki zapytania”, stał się mottem tegorocznej edycji „Spotkań”. Jednym z koordynatorów tej części projektu była Beata Bolesławska-Lewandowska, muzykolog, dr hab., profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek: Panufnik, Górecki. Portret w pamięci, Panufnik. Architekt emocji, The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914–1991), Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje, The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music Since 1956 oraz licznych artykułów naukowych i tekstów popularyzatorskich na tematy związane z polską muzyką współczesną. Edytorka trzytomowej korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika. Przewodnicząca Sekcji Muzykologów oraz członkini Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Drugą osobą zaangażowaną w realizację tej części projektu był Marek Zagańczyk, eseista, wieloletni zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”. Kurator archiwum Pawła Hertza i edytor jego Pism wybranych. Ogłosił tomy szkiców: Krajobrazy i portrety, Droga do Sieny, Cyprysy i topole, Berlińskie widoki. Prezes wydawnictwa Próby.
  Kanwą ich narracji było nowe wydanie książki Notatki o muzyce i muzykach Zygmunta Mycielskiego, przygotowane przez w/w autorów na podstawie maszynopisu zachowanego w archiwum Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Jest to pełna i oryginalna wersja publikacji okrojonej w 1961 roku przez cenzurę. Znaki zapytania Zygmunta Mycielskiego są nie tylko zbiorem szkiców o muzyce, galerią twórców dawnych i nowych, ale przede wszystkim wyjątkowym zapisem polskiej kultury przełomu politycznego lat 1955–1958. To niezwykły dokument epoki, kreślony piórem jednego z jej wnikliwych obserwatorów. Wybitnego muzyka i pisarza. Słuchacza, czytelnika i odważnego uczestnika tamtych wydarzeń. Premiera tej wyjątkowej pozycji planowana jest na styczeń 2021. Podczas spotkania, Beata Bolesławska-Lewandowska opowiedziała o zaskakujących kulisach odkrycia w archiwum Polskiego Wydawnictwa Muzycznego pierwotnej wersji książki i osobistym, Zygmunta Mycielskiego spojrzeniu na wynik działań cenzury. Marek Zagańczyk, w wysublimowany sposób przeczytał fragmenty Znaków zapytania, oraz malowniczo przedstawił kontekst społeczno-polityczny powstających w tamtym czasie esejów.
  Następny dzień „Spotkań” poświęcony został największemu z polskich muzyków, Fryderykowi Chopinowi. Słowa uzasadnienia takiego wyboru, w roku (przeniesionego z powodu pandemii) XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, wydają się całkowicie zbyteczne. Niech zatem komentarzem do Recitalu chopinowskiego w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie, będą słowa jej patrona o naszym muzycznym wieszczu:
W romantyzmie Chopina uderza mnie jego dyscyplina klasyczna. Sugerują mi ją z pewnością oba zbiory etiud, ale nawet w scherzach, balladach, preludiach i mazurkach wszystkie nuty i ich następstwa rządzone są czysto muzyczną konsekwencją i muzycznymi tylko prawami. Nie widzę tam żadnej literatury, żadnej pozamuzycznej pobudki z chwilą, gdy kompozytor ten siada do pracy. Poeta, tak, ale nie literat, Chopin tworzy patrząc na świat, słuchając świata, odczuwając go (…).
  Wykonawcą wyjątkowego koncertu, na którego program złożyły się: Impromptu Ges-dur op. 51, Polonez-fantazja As-dur op. 61, Nokturn H-dur op. 32 nr 1, Walc As-dur op. 64 nr 3, Mazurek f-moll op. 63 nr 2, Mazurek C-dur op. 24 nr 2, Mazurek H-dur op. 63 nr 1, Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, był Adam Goździewski, pianista urodzony w 1996 roku w Łodzi. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Skierniewicach, w klasie prof. Anny Grzegorkiewicz-Ciesielskiej oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pracował pod opieką prof. Joanny Ławrynowicz-Just, dr Karoliny Nadolskiej, oraz w klasie kameralistyki prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz. Obecnie, jako stypendysta rządu niemieckiego doskonali swoje umiejętności pod opieką prof. Paolo Giacomettiego w ramach studiów podyplomowych w Robert Schumann Hochschule w Düsseldorfie. Jest laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych w Estonii (Narwa, Grand Prix, EMCY Prize, 2014), Macedonii (Ochryda, Grand Prix i Złoty Medal, 2014), Polsce, Rosji, Słowenii, na Ukrainie i we Włoszech. W 2017 roku otrzymał trzecią nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy, a także tytuł laureata Estrady Młodych 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Jako solista i kameralista koncertował w Polsce, a także w Düsseldorfie, Genewie, Gifu, Hammamatsu, Mediolanie, Moskwie, Oslo, Paryżu, Szanghaju, Tallinnie, Tiranie. Występował na estradach filharmonicznych w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, w kameralnej sali NOSPR w Katowicach. Wykonał recitale w ramach Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Muzyki Romantycznej w Skierniewicach i festiwali chopinowskich w Antoninie i Dusznikach-Zdroju oraz wielokrotnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, czy Domu Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, a także podczas festiwali zagranicznych: Chopin Festival in der Kartause w Gaming w Austrii, Wesseler Klaviersommer, czy Chopin au Jardin du Luxembourg Festival w Paryżu. Nagrania jego występów były transmitowane przez Polskie Radio, Radio France Musique oraz Estońskie Radio i Telewizję (ERR). Z zamiłowaniem uprawia muzykę kameralną. Z wielką pasją oddaje się również wykonawstwu historycznemu, grając na klawesynie (pod kierunkiem prof. L. Stawarz oraz prof. A. Ratkowskiej) oraz na fortepianach z epoki.

  Dyskografia artysty obejmuje trzy wydawnictwa. W 2016 roku ukazała się promocyjna płyta Chopin Recital, z kolei w 2018 roku nakładem wytwórni Sarton wydano rejestrację rzadko grywanej Sonaty c-moll op. 4 Fryderyka Chopina. 31 grudnia 2020 roku odbyła się premiera płyty, będącej efektem współpracy pianisty ze skrzypaczką Dominiką Przech – SZYMANOWSKI KLECKI BARGIELSKI – WORKS FOR VIOLIN AND PIANO (DUX). Nagrania Introdukcji i Ronda op. 21 Pawła Kleckiego oraz Notturno '81 Zbigniewa Bargielskiego stanowią pierwsze rejestracje w historii fonografii. Adam Goździewski był wielokrotnie nagradzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Niezwykle barwną narrację o okolicznościach powstania prezentowanych utworów oraz ich, niezwykle częstych u Chopina, dedykacjach, prowadził Krzysztof Szczepaniak, wieloletni wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
  Ostatni akcent II edycji „Spotkań ze sztuką u Mycielskich” wybrzmiał w niedzielę, 17.10. w kościele NMP Królowej Świata w Wiśniowej, gdzie oprawę Mszy św. uświetnił Strzyżowski Chór Kameralny oraz Podkarpacki Chór Męski pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. Zarówno w czasie liturgii, jak i po jej zakończeniu zabrzmiały utwory poświęcone pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego (np. Zdrowaś bądź Maryja Henryka Mikołaja Góreckiego) oraz Papieża Jana Pawła II. Słuchacze mogli także wysłuchać utworów Józefa Świdra do słów polskich poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Modlitwa do Bogarodzicy) oraz Cypriana Kamila Norwida (Moja piosnka), co stanowiło nawiązanie do ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2021, rokiem tych wielkich, polskich poetów.
  Tegoroczna edycja „Spotkań ze sztuką u Mycielskich” ukazała z pewnością ogromny potencjał tej inicjatywy, wyróżniający się zarówno bogactwem prezentowanych tematów związanych z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej i naukowej, jak również zdolnością czynnego zaangażowania się w realizację tego zadania zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych i seniorów. Taka pokoleniowa integralność zanurzona w interdyscyplinarności projektu jest eterycznym zaczynem do pielęgnowania i przeniesienia w przyszłość ducha „rodzinnego gniazda” domu Mycielskich, który daje szansę na wykształcenie się społeczeństwa świadomego, wrażliwego i odpowiedzialnego.

 

 

Attachments:
Download this file (Podział godzin 2021_2022.pdf)Podział godzin 2021_2022.pdf[ ]Super User240 Kb
2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie