• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
14 -June -2021 - 07:05

Ogłoszenia - Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie


 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje zadania:

Rozwój Infrastruktury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane - rozbudowa, nadbudowa nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2021  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie