• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
14 -June -2021 - 08:18

Ogłoszenia


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2021  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie