• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
13 -May -2021 - 16:29

Ogłoszenia

 

 

PSM_Strzyzow_1120/skrytkaPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.

im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

INFORMUJE:

 

 


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
L-Acoustics A10 w nowej sali koncertowej szkoły muzycznej w StrzyżowieW dniach 10-14 maja br. nie będzie zajęć z Panią Anną Żółtek.

W dniach 12-13 maja br. nie będzie zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.


Świętujemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Składam serdeczne gratulacje
Natalii Ciepłak,  uczennicy klasy I c.6

Laureatki IV Ogólnopolskiego Konkursu dla skrzypków
w ramach Festiwalu w Barokowym Stylu (forma on-line)

Gratulacje także dla  nauczyciela prowadzącego Pana Aleksandra Pogorilca.

 Cieszę się, że Wasza wspólna wytężona praca przynosi tak wspaniałe efekty. Życzę dalszych sukcesów.

Dyrektor szkoły  
prof. Grzegorz Oliwa


Składam serdeczne gratulacje uczniom klasy saksofonu

Sara Wójcik za zdobycie Wyróżnienia
Mikołaj Galej
za zdobycie Wyróżnienia
Alicja Dobek
za zdobycie Wyróżnienia
Aleksander Moskal
za zdobycie Wyróżnienia

podczas Buskich Konfrontacji Saksofonowych 2021 w  Busku-Zdroju (on-line)

 Gratulacje dla współtwórców sukcesu:

Pana Zbigniewa Mikuszewskiego – nauczyciela prowadzącego
oraz Pana Pawła Węgrzyna – akompaniatora.

 Cieszę się, że Wasza wspólna wytężona praca przynosi tak wspaniałe efekty.
Życzę dalszych sukcesów.

Dyrektor szkoły  
prof. Grzegorz Oliwa


 Złoty Żuraw 2021: Budowa nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Z. Mycielskiego w StrzyżowieW związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2020 r.rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam następujący sposób prowadzenia zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie od dnia 26.10.2020 r.:

 • zajęcia praktyczne z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego odbywają się w sposób tradycyjny, chyba że rodzic ucznia zwróci się z prośbą o realizowanie tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • w przypadku uczniów przebywających ma kwarantannie lub w izolacji zajęcia praktyczne z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • zajęcia grupowe w klasach I-III cyklu sześcioletniego i I-II cyklu czteroletniego odbywają się w sposób tradycyjny
 • zajęcia grupowe w klasach IV-VI cyklu sześcioletniego i III-IV cyklu czteroletniego odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wszystkie zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.


prof. Grzegorz Oliwa
Dyrektor PSM I stopnia w Strzyżowie


Ogólne zasady reżimu sanitarnego w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie
obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. 


 

  


PODZIAŁ GODZIN TEORIA ROK SZKOLNY 2020/2021


NUMERY TELEFONÓW NAUCZYCIELI PSM W STRZYŻOWIE

Bieszczad Bogusław

609 783 834

Fiołek Jakub

664 386 335

Kowalska Dorota

17/8733987

Mikuszewski Zbigniew

503 469 951

Oliwa Grzegorz

502 253 843

Pogorilec Aleksander

504 950 801

Przybyło Krzysztof

535 589 080

Rybczyńska – Magoń Katarzyna

601 558 895

Słupek Magdalena

600 313 558

Szarek Urszula

508 184 219

Szlachta Dariusz

608 295 201

Trybus Dorota

518 708 604

Wojtuń Małgorzata

730 021 620

Żółtek Anna

500 627 568


 

 

ZAPOWIEDŹ:

Witamy na oficjalnym kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie.

Będzie to miejsce prezentacji artystycznych dokonań uczniów szkoły a także fragmentów koncertów, które odbywać się będą w naszej sali koncertowej. Zachęcamy do śledzenia aktywności w tym miejscu i polecania go wszystkim, dla których muzyka jest lub mogłaby stać się najpiękniejszą przygoda na całe życie.Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Informacja i album foto z promocji książek nt. postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, która miała miejsce
17 października 2019 r. w oficynie dworskiej Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej.
W wydarzeniu brali udział nauczyciele i uczniowie PSM I st. w Strzyżowie.


Miło nam poinformować, że na liście stu utworów muzycznych stworzonych na stulecie niepodległości z inicjatywy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, znalazł się utwór Lamento di Tristano naszego patrona Zygmunta Mycielskiego.

Utwór ten był wykonany w październiku 2007 roku na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Rzeszowską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Grzegorza Oliwy podczas konferencji naukowej organizowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie pn. Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej. Można uznać, że tytuł konferencji, w kontekście opublikowanej listy utworów okazał się proroczy.

Projekt „100 na 100. Muzyczne dekady wolności” to unikatowe w skali światowej przedsięwzięcie, którego celem jest prezentacja wybranych dzieł muzyki polskiej czasu niepodległości. Powstałe po 1918 roku utwory wskazują na to, co w twórczości rodzimych kompozytorów w ostatnim stuleciu najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, swoją oryginalnością i estetyczną odrębnością z powodzeniem oddziałujące na światowy krwiobieg kultury muzycznej.

O projekcie  oraz pełna lista utworów na: http://stonasto.pl/


DLACZEGO  MUZYKA ???


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO).
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kołodziej,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2021  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie