18 -August -2017 - 05:04

Samorząd Uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Natalia Szczygieł
 Przewodniczący
Julia Wójcik
 Z-ca przewodniczącego
Danuta Tarczoń
 Sekretarz
Kacper Bryda  Skarbnik
1. Sebastian Arciszewski
2. Jan Czarnik
3. Marcel Oliwa
 Członkowie
2017  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie