19 -June -2018 - 00:49

Samorząd Uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Kryspina Wójcik
 Przewodniczący
Julia Wójcik
 Z-ca przewodniczącego
Gabriela Świętoniowska
 Sekretarz
Szymon Wnęk  Skarbnik
1. Dominik Bujak
2. Hubert Grzebień
3. Liliana Mikulska
 Członkowie
2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie