16 -July -2018 - 00:36

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Paweł Hart   Przewodniczący
Marek Grzebień
 Z-ca przewodniczącego
Katarzyna Galej
 Sekretarz
Justyna Szopa
 Skarbnik

1. Janusz Jaksan
2. Piotr Piskadło
3. Agnieszka Mikuszewska

 Członkowie

 Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie