19 -August -2019 - 02:36

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Marek Grzebień  Przewodniczący
Joanna Wójtowicz  Z-ca przewodniczącego
Justyna Nizicka  Sekretarz
Katarzyna Galej  Skarbnik

1. Janusz Jaksan
2. Ewelina Kazalska-Chmiel
3. Grzegorz Beluch

 Członkowie

 Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2019  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie