18 -August -2017 - 05:04

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  Paweł Hart   Przewodniczący
  Marek Grzebień
 Z-ca przewodniczącego
  Małgorzata Bryda
 Sekretarz
  Ewa Pater
 Skarbnik

1. Bożena Kuźniar
2. Jerzy Pijar
3. Paweł Zagórski

 Członkowie

 Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2017  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie