24 -September -2020 - 07:43

Rada rodziców

Rok szkolny 2020/2021
Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Z. Mycielskiego  w Strzyżowie

Prezydium Rady Rodziców

Ewelina Maraj  Przewodniczący
Katarzyna Borysławska  Z-ca przewodniczącego
Paulina Podolak  Sekretarz
Karina Kiebała  Skarbnik
  1. Gabriela Dąbrowiecka
  2. Tomasz Galej
  3. Krzysztof Żybura
 Członkowie

 Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie