11 -July -2020 - 17:26

Rada rodziców

Rok szkolny 2019/2020
Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Z. Mycielskiego  w Strzyżowie

Prezydium Rady Rodziców

Marek Grzebień  Przewodniczący
Jagienka Bober  Z-ca przewodniczącego
Ewa Basamania  Sekretarz
Katarzyna Galej  Skarbnik

1. Grzegorz Beluch
2. Marta Kawa
3. Grzegorz Sękowski

 Członkowie

 Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:


78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)

2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie