21 -July -2024 - 12:28

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej:2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2013-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych)
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej
 • zbyt niski kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Zięba.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 27-62-091

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie
 • Adres: ul. Mostowa 20
  Strzyżów 38-100
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 27-62-091

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie znajdują się od ul. Mostowej 20. Wejście bramą nr 
1 zapewnia zjazd dla osób niepełnosprawnych i dojazd do windy. Wjazd bramą nr 
2 zapewnia dostęp do zadaszonego wejścia, wykonanego z kilku stopni schodowych. Przy obu wejściach zapewnione jest automatyczne oświetlenie. W budynku nie ma obszaru kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku szkoły korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda, w której nadawane są komunikaty głosowe a przyciski posiadają napisy alfabetem Braille'a. W budynku dostępne dla osób niepełnosprawnych są dwie toalety z systemem alarmowym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych (poza windą), pętli indukcyjnych. 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie szkoły znajdują się trzy, oznakowane miejsca parkingowe dla osób 
z niepełnosprawnościami. Dwa na parkingu przy wjeździe bramą nr 1 i jedno na parkingu przy wjeździe brama nr 2.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak ograniczeń wstępu do szkoły z psem asystującym.

2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie