• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
18 -January -2018 - 20:45

Ogłoszenia

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje w ramach programu/priorytetu

Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego


zadanie:

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont
nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


zadanie:

Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynku PSM I st.
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, które
dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie