• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
18 -January -2018 - 20:45

Ogłoszenia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

    16 – 29 stycznia 2017 r.

    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

    13 – 26 lutego 2017 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie