• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
18 -August -2017 - 05:08

Ogłoszenia

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 31 października 2016 r.
  • 2 stycznia 2017 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 4-5 maja 2017 r.

W związku z udziałem uczniów w konkursie muzycznym w Biłgoraju w dniach 8 – 10 maja 2017 r. (poniedziałek – środa) nie będzie zajęć z Panem Dariuszem Szlachtą

2017  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie