• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
21 -March -2018 - 15:39

Ogłoszenia


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 30 - 31 października 2017 r.
  • 2 stycznia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie