• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
24 -September -2020 - 05:47

Ogłoszenia


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

9 - 10.11.2020 r.
4 -  5.01.2021 r.
4 -  5.05.2021 r.


2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie