• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide6
  • slide6
19 -June -2018 - 00:37

Ogłoszenia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

  
  15  28 stycznia 2018 r.
     województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

    22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    12 – 25 lutego 2018 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie