• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
05 -August -2020 - 23:56

Ogłoszenia


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 - 3 stycznia 2020 r.
  • 27-30 kwietnia 2020 r.

2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie