• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
26 -April -2017 - 06:06

OgłoszeniaPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

 INFORMUJE:DLACZEGO  MUZYKA ??? 

PRÓBA
chóru przed koncertem

środa (26.04.2017 r.)
od godz. 16.00  do godz. 16.30

W związku z dniami ustawowo wolnymi oraz dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć edukacyjnych, w dniach od 1 do 5 maja 2017 r.
nie będzie zajęć szkolnych.


PSM I st. w Strzyżowie & ZSM nr 1 w Rzeszowie zapraszają
NAUCZYCIELI RYTMIKI NA SEMINARIUM

Artystyczne formy prezentacji zagadnień z metro - rytmiki w kl. 1-3.
Kryteria doboru przykładów z literatury muzycznej XX i XXI wieku.

 Prowadzenie dr Aldona NAWROCKA - WOŹNIAK UMFC Warszawa

17 – 18 maja 2017 r., ramowy plan godz. 11.00 - 16.00

Sala kameralna ZSM nr 1 w Rzeszowie, ul. Chopina 32


 


 


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje w ramach programu/priorytetu

Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego


zadanie:

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont
nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


zadanie:

Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynku PSM I st.
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, które
dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

    16 – 29 stycznia 2017 r.

    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

    13 – 26 lutego 2017 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 31 października 2016 r.
  • 2 stycznia 2017 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 4-5 maja 2017 r.

2017  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie