• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
21 -March -2018 - 15:39

OgłoszeniaPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie


 OGŁASZA:

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019* Kwestionariusz i podanie o przyjęcie wraz z zaświadczeniem
lekarskim o stanie zdrowia należy składać w SEKRETATRIACIE codziennie  w godzinach  od 10.00 - 18.00 (z wyjątkiem sobót
i niedziel) do dnia 25 MAJA 2018 r.

* Informacji o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia udziela SEKRETARIAT

* Badanie przydatności kandydatów polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych odbędzie się w dniu 9 CZERWCA 2018 r.

* Istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów na pierwszy rok nauki.DLACZEGO  MUZYKA ??? 


 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje zadania:

Rozwój Infrastruktury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane - rozbudowa, nadbudowa nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

  
  15  28 stycznia 2018 r.
     województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

    22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    12 – 25 lutego 2018 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 30 - 31 października 2017 r.
  • 2 stycznia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie