• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
18 -January -2018 - 20:44

OgłoszeniaPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

OGŁASZA:


 W dniach 15 i 17 stycznia br. (poniedziałek i środa)
w związku z przesłuchaniami półrocznymi nie ma zajęć z Panią Magdaleną Słupek.

W dniach 15, 17, 18 stycznia br. (poniedziałek, środa, czwartek)
w związku z przesłuchaniami półrocznymi nie ma zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.
UWAGATerminy Przesłuchań półrocznych


15.01.2018 r. (poniedziałek)

klasa akordeonu
klasa fortepianu


17.01.2018 r. (środa)

klasa skrzypiec
klasa instrumentów dętych


 18.01.2018 r. (czwartek)

klasa gitary

 


DLACZEGO  MUZYKA ??? 


 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje w ramach programu/priorytetu

Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego


zadanie:

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont
nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


zadanie:

Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynku PSM I st.
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, które
dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

    16 – 29 stycznia 2017 r.

    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

    13 – 26 lutego 2017 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 30 - 31 października 2017 r.
  • 2 stycznia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.

FORTEPIAN GŁÓWNY:

 

Krupa Michał

kl. I ”6”

 

Żołyńska Wiktoria

kl. II ”6”

 

Potwora Maria

kl. IV ”6”

 

Moskal Maja

kl. V ”6”

 

Jacek Kaja

kl. V ”6”

 

Hart Miłosz

kl. VI ”6”

 

Arciszewski Karol

kl. I ”4”

 

Łuszczki Jacek

kl. IV ”4”

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie