• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
24 -November -2017 - 08:31

OgłoszeniaPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

OGŁASZA:W dniu 22 listopada br. (środa)
nie będzie zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą.

 


UWAGA


 

 


DLACZEGO  MUZYKA ??? 


 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje w ramach programu/priorytetu

Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego


zadanie:

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont
nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


zadanie:

Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynku PSM I st.
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, które
dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

    16 – 29 stycznia 2017 r.

    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

    13 – 26 lutego 2017 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 30 - 31 października 2017 r.
  • 2 stycznia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.

2017  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie