• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
19 -June -2018 - 00:36

OgłoszeniaPaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie


ZAPRASZA:
OGŁASZA:

W dniu 1.06.2018 (piątek) oraz ze względu na egzaminy końcoworoczne
i badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej 
w dniach 4.06. (poniedziałek), 6.06. (środa), 7.06. (czwartek)
nie będzie zajęć z Panią Magdaleną Słupek.


W dniach egzaminów końcoworocznych od 4 do 11 czerwca br.
zajęcia
indywidualne odbywają się tylko
z wcześniej umówionymi nauczycielami
instrumentu.

Zajęć z Panem Grzegorzem Oliwą  w tych dniach nie będzie.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Szanowni Państwo
Rodzice i Kandydaci

Bardzo dziękujemy za chęć skorzystania z oferty edukacyjnej 
i wychowawczej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie.

Wszystkich kandydatów wraz z rodzicami serdecznie zapraszamy na spotkanie
organizacyjne w dniu 28.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 do naszej szkoły.

W ramach spotkania usłyszycie Państwo krótki koncert w wykonaniu uczniów
naszej szkoły wraz z prezentacją wszystkich instrumentów.
Zostanie zaprezentowany przebieg badania przydatności kandydatów oraz
będzie możliwość konsultacji w sprawie wyboru instrumentu z nauczycielami
poszczególnych sekcji.


Jednocześnie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni
zmienić datę badania przydatności kandydatów

z dnia 9 czerwca br. (sobota) na dzień 7 czerwca br. (czwartek).

Informację o dokładnej godzinie przesłuchania prześlemy odrębnym pismem.


DLACZEGO  MUZYKA ???


KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
 im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO).
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje zadania:

Rozwój Infrastruktury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane - rozbudowa, nadbudowa nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Wysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

  
  15  28 stycznia 2018 r.
     województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

    22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie,

    29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
    województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    12 – 25 lutego 2018 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 30 - 31 października 2017 r.
  • 2 stycznia 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.

2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie