• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
24 -October -2020 - 22:27

Ogłoszenia


Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

INFORMUJE:


* * *  U W A G A  * * *W dniach od 19.10.2020 r. do 30.10.2020 r. nie będzie zajęć z Panią Dorotą Trybus.


 

Ogólne zasady reżimu sanitarnego w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie
obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. 


 

 

  


PODZIAŁ GODZIN TEORIA ROK SZKOLNY 2020/2021


NUMERY TELEFONÓW NAUCZYCIELI PSM W STRZYŻOWIE

Bieszczad Bogusław

609 783 834

Fiołek Jakub

664 386 335

Kowalska Dorota

17/8733987

Mikuszewski Zbigniew

503 469 951

Oliwa Grzegorz

502 253 843

Pogorilec Aleksander

504 950 801

Przybyło Krzysztof

535 589 080

Rybczyńska – Magoń Katarzyna

601 558 895

Słupek Magdalena

600 313 558

Szarek Urszula

508 184 219

Szlachta Dariusz

608 295 201

Trybus Dorota

518 708 604

Wojtuń Małgorzata

730 021 620

Żółtek Anna

500 627 568


 

 

ZAPOWIEDŹ:

Witamy na oficjalnym kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie.

Będzie to miejsce prezentacji artystycznych dokonań uczniów szkoły a także fragmentów koncertów, które odbywać się będą w naszej sali koncertowej. Zachęcamy do śledzenia aktywności w tym miejscu i polecania go wszystkim, dla których muzyka jest lub mogłaby stać się najpiękniejszą przygoda na całe życie.Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Informacja i album foto z promocji książek nt. postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, która miała miejsce
17 października 2019 r. w oficynie dworskiej Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej.
W wydarzeniu brali udział nauczyciele i uczniowie PSM I st. w Strzyżowie.


Miło nam poinformować, że na liście stu utworów muzycznych stworzonych na stulecie niepodległości z inicjatywy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, znalazł się utwór Lamento di Tristano naszego patrona Zygmunta Mycielskiego.

Utwór ten był wykonany w październiku 2007 roku na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Rzeszowską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Grzegorza Oliwy podczas konferencji naukowej organizowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie pn. Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej. Można uznać, że tytuł konferencji, w kontekście opublikowanej listy utworów okazał się proroczy.

Projekt „100 na 100. Muzyczne dekady wolności” to unikatowe w skali światowej przedsięwzięcie, którego celem jest prezentacja wybranych dzieł muzyki polskiej czasu niepodległości. Powstałe po 1918 roku utwory wskazują na to, co w twórczości rodzimych kompozytorów w ostatnim stuleciu najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, swoją oryginalnością i estetyczną odrębnością z powodzeniem oddziałujące na światowy krwiobieg kultury muzycznej.

O projekcie  oraz pełna lista utworów na: http://stonasto.pl/

 


DLACZEGO  MUZYKA ???


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO).
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kołodziej,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje zadania:

Rozwój Infrastruktury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane - rozbudowa, nadbudowa nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji KulturyWysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia  2020 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

  
  1 14 lutego 2021 r.
     województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie


4. Wiosenna przerwa świąteczna:  1 – 6 kwietnia 2021 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 25 czerwca 2021 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

9 - 10.11.2020 r.
4 -  5.01.2021 r.
4 -  5.05.2021 r.


14. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 10 74
tel/fax. 17 276 30 79
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
strona: www.strzyzow.praca.gov.pl

2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie