• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide6
 • slide6
06 -August -2020 - 00:11

Ogłoszenia
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

INFORMUJE:


* * *  U W A G A  * * *
ZAPOWIEDŹ:

Witamy na oficjalnym kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie.

Będzie to miejsce prezentacji artystycznych dokonań uczniów szkoły a także fragmentów koncertów, które odbywać się będą w naszej sali koncertowej. Zachęcamy do śledzenia aktywności w tym miejscu i polecania go wszystkim, dla których muzyka jest lub mogłaby stać się najpiękniejszą przygoda na całe życie.


 

 


Pamięci, zmarłego 29.03.2020 r.,
wybitnego, polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego


Krzysztof Penderecki – Agnus Dei z „Requiem Pojednania” 

Krzysztof Penderecki napisał Agnus Dei na kwartet solistów, chór, w którym często cztery głosy są podzielone, oraz duży skład orkiestrowy. Główny motyw w chórze oparty jest na chorale gregoriańskim i pojawia się w niemal każdym głosie i przebiega przez cały utwór. Utwór składa się z czterech części. Penderecki zaczyna od niskich instrumentów dętych drewnianych i smyczków, a pierwsze frazy gregoriańskiego tematu przenosi do innych głosów, w których dominuje fagot solo. W drugiej części wprowadził rozbudowaną partię na mezzosopran solo. Ekspresyjna kantylena głosu solowego jest podkreślona przez orkiestrę z wysublimowaną instrumentacją. Chór pojawia się dwukrotnie w intensywnych, nagłych okrzykach Agnus Dei. W trzeciej części, do mezzosopranu dochodzą trzy pozostałe głosy solowe. Po nieco lirycznym początku, ekspresyjna narracja prowadzi do kulminacyjnego moment utworu, w którym Penderecki łączy kwartet solistów, chór i cały skład orkiestry w potężnym forte. W końcowej części kompozytor nawiązuje do początku utworu wprowadzając solo fagotu. Po krótkim wyciszeniu orkiestry, słowa dona eis requiem sempiternam zanikają w dynamice piano, w tonacji es-moll, w której utwór się rozpoczął. Utwór Pendereckiego charakteryzuje się śpiewnością, wrażliwością, ale także natarczywą intensywnością i bezkresną melancholią, być może charakterystyczną dla jego polskiego pochodzenia.

Płyta:

Requiem Der Versonung (Requiem Pojednania)
Helmuth Rilling – dyrygent

Chóry:

Gachinger Kantorei Stuttgart
Krakowski Chór Kameralny
The Israel Philharmonic Orchestra
Wydawnictwo: Hanssler 1995 


W związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia edukacyjne, bieżące monitorowanie i ocenianie osiągnięć uczniów w Państwowej Szkole Muzycznej I stopni im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie odbywa się na odległość od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zasady prowadzenia nauczania na odległość określa „Koncepcja organizacji tzw. zdalnego nauczania w zakresie zajęć edukacyjnych i przedmiotów artystycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie”, dostępna na stronie internetowej szkoły.


Szanowni Rodzice

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z formami realizacji zajęć na odległość w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie. Informacja pod poniższym linkem:

 

ZDALNE NAUCZANIE

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły


Drodzy Uczniowie i Rodzice. 

Chcemy dbać o naszą społeczność szkolną, zwłaszcza w tym trudnym dla Nas Wszystkim czasie. Przesyłajcie zatem Wasze zdjęcia, zarówno z momentów nauki jak i odpoczynku. 

Życzymy Wszystkim wzajemnej życzliwości i zdrowia.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE WZROKOWYM

pod linkiem powyżej znajduje się galeria zdjęć nadesłanych przez nauczycieli i uczniów PSM I stopnia w Strzyżowie w trakcie zajęć zdalnych. Jeśli chcesz się dołączyć do akcji wyślij swoje zdjęcie na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule ZOSTAŃMY W KONTAKCIE WZROKOWYM.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z tymczasowymi zmianami organizacyjnymi wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej kontakt z pracownikami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie do dnia 10 kwietnia 2020 r. będzie realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor PSM I st. w Strzyżowie
prof. Grzegorz Oliwa


Szanowni Rodzice.

W celu ułatwienia realizacji zdalnego nauczania informujemy, że szkoła dysponuje 14 laptopami, które może wypożyczyć najbardziej potrzebującym uczniom na czas zawieszenia zajęć w szkole. W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły. 

Z życzeniami zdrowia
Dyrektor szkoły


Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Jeśli pojawiają się problemy z otrzymywaniem wysyłanych przez nauczycieli materiałów do nauki bardzo prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze szkołą. Proszę wcześniej sprawdzić zakładkę SPAM we własnej poczcie.

Drodzy Uczniowie i Rodzice. Chcemy dbać o naszą społeczność szkolną, zwłaszcza w tym trudnym dla Nas Wszystkim czasie. Przesyłajcie zatem Wasze zdjęcia, zarówno z momentów nauki jak i odpoczynku. 

Życzymy Wszystkim wzajemnej życzliwości i zdrowia


Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Informacja i album foto z promocji książek nt. postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, która miała miejsce
17 października 2019 r. w oficynie dworskiej Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej.
W wydarzeniu brali udział nauczyciele i uczniowie PSM I st. w Strzyżowie.


Miło nam poinformować, że na liście stu utworów muzycznych stworzonych na stulecie niepodległości z inicjatywy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, znalazł się utwór Lamento di Tristano naszego patrona Zygmunta Mycielskiego.

Utwór ten był wykonany w październiku 2007 roku na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Rzeszowską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Grzegorza Oliwy podczas konferencji naukowej organizowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie pn. Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej. Można uznać, że tytuł konferencji, w kontekście opublikowanej listy utworów okazał się proroczy.

Projekt „100 na 100. Muzyczne dekady wolności” to unikatowe w skali światowej przedsięwzięcie, którego celem jest prezentacja wybranych dzieł muzyki polskiej czasu niepodległości. Powstałe po 1918 roku utwory wskazują na to, co w twórczości rodzimych kompozytorów w ostatnim stuleciu najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, swoją oryginalnością i estetyczną odrębnością z powodzeniem oddziałujące na światowy krwiobieg kultury muzycznej.

O projekcie  oraz pełna lista utworów na: http://stonasto.pl/

 


DLACZEGO  MUZYKA ???


KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO).
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kołodziej,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie

realizuje zadania:

Rozwój Infrastruktury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, remont nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Roboty budowlane - rozbudowa, nadbudowa nowego budynku szkoły muzycznej w Strzyżowie.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji KulturyWysokość wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
bądź przelewem na numer konta:

78 1240 2672 1111 0000 3265 5779 (Bank PEKAO S.A. I O/Strzyżów)KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r. (§ 2 ust. 1 ).

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. – 03 stycznia 2020 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1).

3. Ferie zimowe (§ 3 ust. 1 pkt 2):

  
  13 24 stycznia 2020 r.
     województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie


4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ).

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2020 r. ( § 2 ust. 1).

6. Ferie letnie : 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4).

7. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. 2011/Nr 36/ poz. 184).

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 - 3 stycznia 2020 r.
  • 27-30 kwietnia 2020 r.

2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie