24 -September -2020 - 06:10

Aktualności


PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP1/2019
z dnia 05.12.2019 r.

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP2/2018
z dnia 30.11.2018 r.

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


Przetarg nieograniczony ZP1/2018
z dnia 08.08.2018 r.
 

DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)


Przetarg nieograniczony ZP3/2017 
z dnia 27.10.2017 r.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE
– III ETAP (PRACE WYKOŃCZENIOWE).

Przetarg nieograniczony ZP2/2017
z dnia 04.08.2017 r.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE


II ETAP (PRACE WYKOŃCZENIOWE)
II POSTĘPOWANIE


Przetarg nieograniczony ZP1/2016 z dnia 23.03.2016 r.

 „Wykonanie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlanowykonawczej
wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla
zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną”

 

2020  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie