21 -July -2024 - 11:46

Aktualności


PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP 1/2020
z dnia 25.11.2020 r.

Zakup i montaż wyposażenia sceny w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz wideo w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Mycielskiego
w Strzyżowie


PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP1/2019
z dnia 05.12.2019 r.

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP2/2018
z dnia 30.11.2018 r.

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


Przetarg nieograniczony ZP1/2018
z dnia 08.08.2018 r.
 

DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

 

2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie