21 -July -2024 - 12:09

Przeglądy i Konkursy


XV Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I st.
Regionu Rzeszowskiego 22 kwietnia 2016 r.UWAGI MERYTORYCZNE
dotyczące XV Przeglądu Zespołów Rytmiki w Strzyżowie

XV Przegląd Zespołów Rytmiki, który odbył się 22 kwietnia 2016 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie. Zespoły biorące udział w Przeglądzie prezentowały wysoki poziom i profesjonalizm w podejściu do interpretacji przestrzenno-ruchowych muzyki.

Prezentacje były zgodne z założeniami Metody Rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, dobór repertuaru odpowiedni do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Uwagę zwracała duża zgodność opracowania przestrzenno-ruchowego z elementami muzycznymi i formą utworu.

Staraliśmy się wyróżnić prezentacje, w których poziom umiejętności ruchowych, emisji głosu i gry na instrumentach był najwyższy. Ponadto ważny był dla nas ogólny wydźwięk artystyczny, naturalność i radość dzieci podczas prezentacji. Wyróżniłyśmy również wyjątkowe pomysły, dotyczące przydziału ról, wykorzystania rekwizytu, wyjątkowego pomysłu ruchowego lub rytmicznego.

Poziom całego przedsięwzięcia uważamy za bardzo wysoki. Dobra organizacja, pozbawiona niezdrowej rywalizacji atmosfera i przede wszystkim profesjonalny, artystyczny wydźwięk prezentacji.

Jury Przeglądu:

mgr Monika Sojka,
mgr Joanna Tomkowska

Po obradach jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

Wyróżnienia specjalne:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
Szkoła muzyczna I stopnia w Tuchowie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu
Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej
Zespół Państwowych Szkól Muzycznych w Przemyślu
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dębicy

Wyróżnienia I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle
Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łańcucie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej
Szkoła Muzyczna I go stopnia w Kańczudze
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Stalowej Woli

Wyróżnienia II stopnia

Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mielcu

2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie