21 -July -2024 - 13:19

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacje do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego
   w Strzyżowie przeprowadza się na podstawie badania przydatności kandydatów,
   które obejmuje:

  • zaśpiewanie piosenki
  • powtórzenie głosem frazy
  • powtórzenie dwóch dźwięków fortepianu
  • powtórzenie przebiegu rytmu melodii
  • powtórzenie rytmu klaskanego

2. W posiedzeniach komisji rekrutacyjnej uczestniczą:

  • dyrektor szkoły jako przewodniczący
  • nauczyciel egzaminator (wskazany przez dyrektora szkoły)
  • dwóch członków komisji (wskazani przez dyrektora szkoły)

3. Z przeprowadzonego badania przydatności kandydata sporządza się protokół
   z punktacją i ocenami poszczególnych umiejętności.

4. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu określa dyrektor szkoły.

 

Attachments:
Download this file (PODANIE i kwestionariusz - PSM RODO.doc)PODANIE i kwestionariusz - PSM RODO.doc[Podanie i kwestionariusz_PSM_RODO]Super User42 Kb
2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie