19 -June -2018 - 00:41

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacje do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego
   w Strzyżowie przeprowadza się na podstawie badania przydatności kandydatów,
   które obejmuje:

  • zaśpiewanie piosenki
  • powtórzenie głosem frazy
  • powtórzenie dwóch dźwięków fortepianu
  • powtórzenie przebiegu rytmu melodii
  • powtórzenie rytmu klaskanego

2. W posiedzeniach komisji rekrutacyjnej uczestniczą:

  • dyrektor szkoły jako przewodniczący
  • nauczyciel egzaminator (wskazany przez dyrektora szkoły)
  • dwóch członków komisji (wskazani przez dyrektora szkoły)

3. Z przeprowadzonego badania przydatności kandydata sporządza się protokół
   z punktacją i ocenami poszczególnych umiejętności.

4. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu określa dyrektor szkoły.

 
 


 

LISTA PRZYJĘTYCH

do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie

na rok szkolny 2014/2015 do klas pierwszych


 

Attachments:
Download this file (PODANIE i KWESTIONARIUSZ.doc)PODANIE i KWESTIONARIUSZ.doc[Podanie i kwestionariusz]Super User36 Kb
2018  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie