21 -July -2024 - 13:23

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacje do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego
   w Strzyżowie przeprowadza się na podstawie badania przydatności kandydatów,
   które obejmuje:

  • zaśpiewanie piosenki
  • powtórzenie głosem frazy
  • powtórzenie dwóch dźwięków fortepianu
  • powtórzenie przebiegu rytmu melodii
  • powtórzenie rytmu klaskanego

2. W posiedzeniach komisji rekrutacyjnej uczestniczą:

  • dyrektor szkoły jako przewodniczący
  • nauczyciel egzaminator (wskazany przez dyrektora szkoły)
  • dwóch członków komisji (wskazani przez dyrektora szkoły)

3. Z przeprowadzonego badania przydatności kandydata sporządza się protokół
   z punktacją i ocenami poszczególnych umiejętności.

4. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu określa dyrektor szkoły.

 


LISTA PPRZYJĘTYCH
do klas pierwszych

Klasa I”6”

   Michalina Banek                  klarnet
    Martyna Bradlińska              flet
    Emilia Ciuba                       skrzypce
    Zofia Kielar                        fortepian
    Aleksandra Konopka            fortepian
    Bartosz Konsur                   saksofon
    Wiktoria Łobaza                  skrzypce
    Michał Pater                      fortepian
    Weronika Pietrzyk               skrzypce
    Filip Pięciak                       klarnet
    Maciej Pompa                    trąbka
    Emilia Rozenbajgier             fortepian

Klasa I „4”

    Emilia Fic                           saksofon
    Miłosz Gargasz                    klarnet
    Maja Haligowska                 flet
    Wiktor Jedynak                   trąbka
    Zofia Kałamarz                    gitara
    Krzysztof Naworol                gitara
    Magdalena Pompa                akordeon
    Antoni Pytlak                      akordeon
    Szymon Sabaliński               akordeon
    Zuzanna Stec                     flet

Attachments:
Download this file (PODANIE i kwestionariusz - PSM RODO.doc)PODANIE i kwestionariusz - PSM RODO.doc[Podanie i kwestionariusz_PSM_RODO]Super User42 Kb
2024  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie